Kosten en limieten

Raadpleeg onze transparante kosten en limieten voor alle transacties vanuit uw Keplerk-wallet.

Kleine lettertjes
Aankoop
Kosten in verband met de aankoop van bitcoins*
Ticket of eTicket ter waarde van € 50 7,0%
Ticket of eTicket ter waarde van € 100 6,5%
Ticket of eTicket ter waarde van € 250 5,5%
Limieten
Dagelijks € 2.500
Maandelijks € 10.000
Verkoop
Vergoedingen in verband met de verkoop van Bitcoin
KEPLERK kosten 3% exclusief mijnbouwkosten betaald door klanten
Beperkingen
Minimum bedrag 50€
Maximale hoeveelheid 2500€ / bediening
In overeenstemming met de AV behoudt Keplerk zich het recht voor om de toegang tot de Bitcoin-inwisselservice te beperken. De frequentie of volumes van bewerkingen vereisen mogelijk de verstrekking van aanvullende informatie door de gebruiker.
Uitwisselingen
Overdracht van Wallet naar Wallet/BTC-BTC
Gratis_uitgezonderd miningvergoeding**
Diversen
Account maken
Gratis

*(koers geïndexeerd op Bitfinex)

**MININGVERGOEDING
Met de miningvergoeding kunnen de mensen worden betaald die zorgen voor het benodigde computervermogen voor de werking van de blockchain. Bij een transactieaanvraag op de blockchain wordt de vergoeding bepaald door de opdrachtgever. De waarde van die vergoeding bepaalt de prioriteit van de verwerking en van de bevestiging op de blockchain. Hoe hoger de vergoeding, hoe meer de miners zich willen inspannen voor het registratiebeheer van de transactie.

Need additional help ?

Get help on the app

Access the "Help" section from your application

Follow us on Twitter

Follow the latest service publications. You can also ask any questions.

Follow @Keplerk_support